201610 Oktobris

LEPOJAMIES!

 

22. oktobrī Latvijas Krosmintona līgas 2016./2017. gada sezonas 1. posma sacensībās Brenguļos
 
2.vietu ieguva Rovilds Deduškevičs (6.kl.)

Paldies trenerei Santai Paeglei

 


  

Mazais, bet no sirds paveiktais darbiņš

Labo darbu nedēļas (17.-21. oktobris) laikā, kas Latvijā norisinās jau 8. gadu, mēs, 7. klases skolēni kopā ar audzinātāju M. Ģinguli, vēlējāmies sasildīt sirsniņu mūsu skolas bijušajai direktorei, latviešu valodas skolotājai Zeltītei Čakārnei.

Tā 18. oktobra saulainajā pēcpusdienā dažu stundu laikā visi kopā palīdzējām nolasīt vēl palikušos ābolus no ābelēm, sagrābt lapas zem sirmajām ābelēm, nogriezt nosalušo puķu lakstus un pat iestādīt ziemas ķiplokus. Meitenes to darīja 1. reizi ar skolotājas Zeltītes padomu.

Pēc padarītā izjutām patiesu prieku. Vēlāk, kad kopā mielojāmies ar skolotājas pašcepto ābolu kūku, viņa stāstīja gan par mājas seno vēsturi, gan par to, ka mācījusi latviešu valodu arī  dažiem mūsu vecākiem.

Braucot atpakaļ uz skolu, sapratām, ka labdarībai nevajadzētu notikt tikai Ziemassvētku laikā, bet tā var būt visu gadu.

Labs darbs, labs vārds- vai tā nav labākā dāvana, ko mēs varam ikdienā viens otram uzdāvināt?

7. klases skolēni

 

  


 

Karjeras nedēļas ietvaros…

1., 2. un 4. klases skolēni devās pārgājienā uz Viestura Ciguža uzņēmumu SIA "Eglaine un Co ". Kādreiz plašajās kūtīs bija ap 400 cūkām, bet izplatoties lipīgajām slimībām, cūkkopība kļuva riskanta. Tagad saimniecība nodarbojas ar graudkopību. Skolēniem bija iespēja izmēģināt gan jaunāko tehniku, gan arī pavisam nolietoto. Varēja salīdzināt kviešu un rudzu graudus. Pēc dūšīga darba bija arī atpūta- cepa desiņas, ēda raušus, dzēra siltu sulu. Mājupceļā mēģināja apkampt Rūtiņu kļavu. Tas izdevās tikai tad, kad rokās saķērās 7 meitenes.

IMG 0272 

8. kl. devās uz z/s "Abullāči", lai uzzinātu, kādas ir iespējas jauniešiem strādāt pa vasaru. Saimnieks bija ļoti smaidīgs un runātīgs, pastāstīja gan par krūmmelleņu audzēšanu Latvijā, gan par kopšanu un apstrādāšu, gan par tirgu. Šajā z/ s vasaras mēnešos tiekot pieņemti pat 30 jaunieši (skolēni), kas lasa ogas. Jūlija vidū saimnieks parasti sāk gaidīt zvanus no topošajiem strādniekiem.

20161011 1259351

 

Pirms 3 gadiem 7. klases skolēni bija paši pirmie, kuri devās ekskursijā uz Trikātā nesen atvērto šokolādes ražotni “R Chocolate” pie tās īpašnieces Raisas Jablonskas.

Šī gada Karjeras nedēļas ietvaros atkal ceļš veda turp, jo vēlējās noskaidrot kaut ko vairāk par profesiju “šokolatjē”. Tā sauc augsta līmeņa konditoru, kas darbojas ar šokolādi. Viņi vēroja, kā šokolādes gardumu meistare veikli sagatavo šokolādi. Pēc ilgstošas tās atdzesēšanas un atkal sasildīšanas paši varēja pagatavot interesantas figūriņas līdzņemšanai. Raisa teica, ka 7. klases sapņi, pagatavoti no šokolādes, nākotnē var arī piepildīties.

Lai nu tā arī būtu! Bija salda un jauka atkalredzēšanās.

Novēlam R. Jablonskai, lai arī viņas nākotnes sapņi realizējas! (7. klase)

20161011 131536

 


 

"Cūkmena detektīvi"

14. oktobrī Trikātas pamatskolas pirmsskolas un 1. klases bērniem bija  pārsteigums – ieradās programmas galvenais varonis – Cūkmens, kas atveda slepeno maisu ar mācību materiāliem!  Mācību materiāli, spēles un figūras programmas veiksmīgai norisei tika atdotas skolotājai Marikai Sirmajai.

Sīkāka informācija par programmu "Cūkmena detektīvi" atrodama www.cukmens.lv.

IMG 0285

 


 

LEPOJAMIES!

II Vidzemes stāstnieku festivālā "Stāsti krēslā"

Atzinība Elīzai Evelīnai Pētersonei 

XX stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2016" Valmieras pusfinālā iegūts

tituls "Lielais stāstnieks" un ceļazīme uz finālu Rīgā

Paldies skolotājām Agitai Pētersonei, Marutai Ģingulei 

 


 

JAUNI FUTBOLA VĀRTI 

Trešais projekts, kas tika realizēts pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā  2016” ietvaros ir „Futbols visiem vai ikvienam”.

Pie Trikātas pamatskolas atrodas sporta laukums, kuru izmanto ne tikai skolēni sporta stundās, ārpusstundu nodarbībās un atpūtas brīžos, bet arī aktīvākie Trikātas pagasta iedzīvotāji un pagasta viesi – nometņu dalībnieki.

Siltajā laikā sporta laukumu visvairāk izmanto skolēni pēc stundām, uzsitot futeni, gaidot autobusus. Bieži ir novērots, ka komanda tiek nokomplektēta ar dažāda vecuma skolēniem, iesaistot arī meitenes.

Vecie, no koka veidotie vārti ir jau nolietojušies un vārtu tīkls saplīsis.

Projekta realizēšanas laikā tika pasūtīti jauni, izturīgi vārtu tīkli, nopirkta futbola bumba, izrēķināti nepieciešamie cinkoto cauruļu metri (te noderēja Pitagora teorēma).

Vislielākais un atbildīgākais darbs bija vārtu metināšana. Ar to veiksmīgi tika galā bijušais skolas absolvents Aivars Fūrmanis. Vārtu metināšanai speciāli tika uzbūvēta nojumīte. Vēl jāpiestiprina klāt tīkls un jānovieto skolas sporta laukumā. Skolēni vārtus novērtēja atzinīgi – izcili!

Paldies visiem, kas iesaistījās vārtu izgatavošanā un uzstādīšanā!

Projekta vadītāja Inga Boškina 

  

Varti6 


 

Rotaļlietu izgatavošana pirmsskolā

Pašvaldības projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā  2016” viens no projektiem, kas tika realizēts bija “Rotaļlietu un spēļu iegāde un izgatavošana Trikātas pirmsskolas izglītības iestādei”. Īstenojot plānoto, ar vecāku aktīvu atbalstu, tika paveikts liels darbs.

Šobrīd projekts gandrīz jau noslēdzies. Vēl tikai mazas astītes palikušas. Esam gandarīti ar paveikto.

Aktīvi darbojoties, divās darbīgās pēcpusdienās, vecāki īstenoja projekta mērķi – izgatavoja interesantas un  attīstošas aktivitātes 3-4 gadīgo bērnu grupiņai, kuru pamatā ir Montesori pedagoģija.

Vecāki grieza, līmēja, laminēja, krāsoja un šuva. Pēc tam viss sagatavotais bija jāsakārto uz paplātēm – katrai aktivitātei sava.  Kopā tika sagatavotas 50 paplātes ar dažādiem spēļu uzdevumiem, ar kuru  palīdzību rosību atrod pirkstiņi, prāts, izdoma un atjautība. Visas šīs aktivitātes ir aizrautīgas, izglītojošas un attīstošas mūsu bērniem.

Gribu teikt lielu PALDIES, kas piedalījās un atbalstīja. LIELU paldies saku Sanitai Ziemanei, ka nepagura mani ierosināt un atbalstīt. Skolas direktorei Brigitai Avišānei, kas parādīja ka pasaulē ir arī citādākas rotaļlietas,  ne tikai “tradicionālās”,  ar kuru palīdzību bērns var attīstīties apgūstot jaunas prasmes un iemaņas, kā arī iedrošināja tās izgatavot.  Viņa sniedza arī vērtīgu informāciju par to, kas vispār ir Montesori pedagoģija. PALDIES vecākiem ,kas iesaistījās vecāku pēcpusdienās Lienei Voitčonokai, Kristīnei Kaupei, Ievai Miezei, Ivetai Ābramai. PALDIES tētiem- Jānim Brencim un Agnim Reinvaldam, kas palīdzēja ar koka materiālu sagatavošanu. PALDIES arī skolotājam Maijai Ingelevičai un Marikai Sirmajai par iesaistīšanos.

Prieks, ka bērniem prieks! Šīs mantas tiek jau pielietotas mācību procesā.

 

Projekta vadītāja Imanta Zaļkalne

 

DSC 1209

 


Atpazīsim kokus skolas teritorijā

 

Projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā 2016” Trikātas pamatskolā tika apstiprināti 3 iesniegtie projekti. Viens no tiem bija Trikātas pamatskolas Ekoskolas padomes iesniegtais projekts “Atpazīsim kokus skolas teritorijā”. 

Projekta pirmais darbs bija uzstādīt “puķu koku”, lai skolēni katru gadu varētu tajā stādīt puķes, un tas būtu viegli kopjams. Paldies “puķu koka” meistaram Aivaram Andersonam un čaklajiem ekoskolas dalībniekiem, kas darbus paveica jau jūnija sākumā.

Projekta laikā skolas teritorijā tika uzstādītas koku, košumkrūmu norādes, ar to nosaukumiem. Mums ap skolu aug tiešām daudz dažādu koku, par to pārliecināties tagad var ikviens un iemācīties kādu jaunu koka nosaukumu. Paldies par ieguldīto darbu norāžu izstrādāšanā  skolotājam Guntaram Purgalim un visiem iesaistījamiem 5.-9. kl. zēniem.

Lai šos nosaukumus skolēni varētu vieglāk iegaumēt, ir izveidota āra koka burtu spēle. Burtu sagataves izstrādāja Jānis Brencis, bet līmēšanas, krāsošanas, lakošanas darbiem ķērās klāt jaunāko klašu skolēni, kas smiedamies salika vēl daudz citus vārdus. Spēles atklāšanā palīgā nāca 9. kl. apzinīgākie skolēni. Ar mūsu veikumu var iepazīties ikviens interesents.

Paldies atsaucīgajām skolotājām – Ilzei Ciguzei un Solvitai Strautiņai, kas palīdzēja tapt šim projektam, kā arī 4. kl. skolniecei Laumai Grāvelsiņai, kas aizstāvēja projektu žūrijas priekšā.

Iveta Ābrama

  

EKO 022

 


   

„Jaunie Rīgas sargi” pirmo reizi Trikātā!

Šogad spēle „Jaunie Rīgas sargi” notiks septiņās vietās: Beverīnas novada Trikātā – 30. septembrī, Dobelē – 7. oktobrī, Jelgavā – 14. oktobrī, Rēzeknē – 21. oktobrī, Siguldā – 28. oktobrī, Talsos – 4. novembrī un Valmierā – 25. novembrī

Spēle „Jaunie Rīgas sargi” atraktīvā veidā popularizē Jaunsardzes kustību un Nacionālos bruņotos spēkus (NBS) pusaudžu un jauniešu vidū, saistošā veidā veicot jauniešu patriotisko audzināšanu un pilsoniskās apziņas stiprināšanu. Tās virsuzdevums ir izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas, kā arī starptautiskajiem jautājumiem; sniegt pamatzināšanas komandas darbā, savstarpējās komunikācijas veicināšanā; kā arī  darboties āra dzīves apstākļos (lauka apstākļos). 

Spēlē tiks atainotas 1918. un 1919. gada Brīvības cīņas, apgūstot vēstures notikumus, kas bija par pamatu Latvijas valsts izveidei.

Spēlei visās norises vietās būs divi posmi. Sešās teorētiskajās darbnīcās tiks apgūtas prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, orientēšanās, vajadzīgā ekipējuma atlasīšana, nometnes ierīkošana, sakari un vēstures fakti. Pēc tam šīs zināšanas un iemaņas būs jāizmanto otrajā posmā ― misijas skrējienā. 

Piedzīvojumu spēle piektdien, 30. septembrī risinājās Trikātas pilskalnā un tā apkārtnē.

Trikātas pamatskolas komandā startēja Ilze, Ieva Viktorija, Agnese, Toms (9. kl.), pieaicinot divus 6. klases skolēnus – Rovildu un Aigaru.

 

7 komandu konkurencē, Trikātas skolēni ieguva 4. vietu! Lepojamies! 

Attēli: http://www.beverinasnovads.lv/index.php/foto-galerijas/497-jaunie-rigas-sargi-atklasanas-posms-beverina 

  

Rigas sargi

Beverīnas novada „Cālis 2016”

Jaunākā grupa

Vārds,uzvārds

pagasts

Ga

di

Dziesmas nosaukums

punkti

tituls

Robijs Šmits

 

Kauguri

5

“Dziesmiņa par klausīšanu” (S. Silava)

28

Beverīnas novada

CĀLIS 2016

Edgars Maniks

Kauguri

2

“Spīdi, spīdi saulīte”

26

I vieta

Aleksandra Pilipoveca

Brenguļi

3

Vinnijs Pūks” A.Klāsones m.J.Draginovičas vārdi

26

II vieta

Zane Mežīte

Trikāta

3

Cip, cip, cālīši.

26

II vieta

Estere Buka

Kauguri

4

“Pavasara ziediņi” (J. Štoma)

25

III vieta

Arvis Gutāns

Kauguri

5

“Šķindu, šķindu Rīgas pile” (Latv.t.dz.)

25

III vieta

Andris Gutāns

 

Kauguri

3

“Satiku gailīti”  (Latv t.dz.)

23

Draudzīgais Cālītis

Kristaps Rastopčins

Kauguri

5

“Tec’, meitiņa, tu pa priekšu” (Latv.t.dz.)

23

Staltākais Cālītis

Milāna Kuzņecova

Trikāta

5

Lelles jaka ( A.Žilinskis)

22

Saulainākā Cālīte

Kristaps Emīls

 Reinvalds

Trikāta

5

Pulksteņtaka (D.Robule)

21

Drosmīgais Cālītis

Sanija Dracmane

 

Trikāta

4

„ Mani pirkstiņi”

20

Darbīgā Cālīte

Venija Kolomijeca

Trikāta

4

Ejam ciemos! ( B. Brice)

20

Košā  Cālīte

Leo Tora

Kauguri

4

“Saulīte ar zobiņiem” (A. Zauers, A. Klāsone)

20

Izteiksmīgais Cālītis

Līna Bortkeviča

 

Trikāta

5

Reiz uz ceļa.

20

Smaidīgā Cālīte

Emīlija Neimane

Kauguri

5

“Plācenītis” (E. Līduma, J. Ķepītis)

20

Smaidīgā Cālīte

Samanta Gulbe

 

Brenguļi

4

„ Rozā”  D.Robule

19

Cālīte Dāmīte

Beāte Znotiņa

 

Trikāta

3

Kukainīša pavasaris. (I.Circene)

18

Pavasarīgā Cālīte

Anna Marija

Petrovska

Brenguļi

4

„ Lietutiņš”  (D.Robule)

17

Mīlīgā Cālīte

Vecākā grupa

Alise Elizabete

 Ipatova

Kauguri

6

“Peļu dzirnavas” (V. Ļūdēns, A. Altmanis)

25

I vieta

Annija Akmentiņa

Kauguri

6

“Smaidu putns” (L. Saulietes atdz., A. Romela)

23

II vieta

Laura Niedre

 

Kauguri

6

“Bučiņas” (I. Kraševska)

22

III vieta

Loreta Andrupe

 

Kauguri

7

“Rūķīša dziesmiņa” (L. Ligere - Stengrevica)

21

Radošāka Cālīte

Rainers Veikšāns

 

Trikāta

6

Kliņģeris Mincītim (V.Siliņa)

20

Cālītis Džentlmenis

Unda Bortkēviča

Trikāta

6

„ Pļavā”

17

Sapņainā Cālīte

Henrijs Mihejevs

Brenguļi

Brenguļi

7

'' Maziņš lācīts Pūks.'' ((U.Savickis, D.Strelēvičas v.)

15

Noslēpumainais Cālītis

 

Sarmīte Kanašniece

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE