Pirmsskola

Grupu audzinātājas un audzinātāju palīdzes 2020./2021. mācību gadā

"Zaķēnu" (1,5-2gad.) grupa - Imanta Zaļkalne, Eva Melbārde, palīdze Daila Ielīte, Alla Ruzankina

"Lācēnu" (3-4gad.) grupa - Agita Pētersone, Eva Melbārde, Astrīda Bordāne, palīdze Diāna Šulca

"Pūcēnu" (5-6 gad.) grupa - Sarmīte Kanašniece, Arta Ziemane, palīdze Irina Kondratjeva

 

Ejam dabā un mācamies

Trikātas pamatskolas pirmsskolas grupas 2020./2021. mācību gadu ir uzsākušas aktīvi darbojoties gan telpās, gan daudz uzturoties dabā, tā saucamajā āra vidē. Āra vide sniedz virkni priekšrocību, jo bērni nav tik ļoti ierobežoti, viņiem ir iespēja praktiski darboties un gūt dažādas zināšanas un pieredzi, kā arī ir lielākas iespējas izkustēties. Arī skolas iegādāto mācību materiālu saturā, par dominanti izvirzītas dabaszinības, kas ļauj dabiski piesaistīt arī pārējo jomu saturu. Ar skolotāja Artu bērni zīmēja ārā - paliekot kļavlapu zem papīra un pārvelkot ar krītiņu redzams nospiedums! Savukārt, skolotāja Astrīda, mākslas jomā, kļavlapas vienu pusi lika bērniem noklāt ar guaša krāsām, arī veidojās interesants nospiedums, pēc tam tapa koks. Skolotāja Agita ar bērniem tēmas “Koki rudenī” izzināšanā, apsekoja atsevišķus krūmus un kokus, vāca no tiem lapas, augļus, mācījās to nosaukumus, kā arī izveidoja mācību plakātu. Arī paši mazākie bērni, skolotājas Imantas mudināti, spainīšiem rokās, lasīja zīles, tādejādi, apgūstot jēdzienus: viens, maz un daudz. Kā arī tika izveidots mācību materiāls “Atrodi dabas objekta ēnu!”. Skolotāja Eva izdomāja kopā ar bērniem muzicēt: par skaņu rīkiem bērni izmantoja kociņus, kurus viņi skandināja pret akmeni.

Ar interesi un aizrautību “Pūcēnu” grupas bērni izzināja tēmu par mūsu planētu Zemi, kas riņķo ap sauli. Skolotāja Sarmīte lika bērniem, darbojoties grupās, no apkārtnē sameklētajiem dažādiem dabas materiāliem un izmantojot vingrošanas riņķi, izveidot Zemi.

Trikātas pamatskolas vadība sagādājusi dažādus mācību materiālus piemērojamus mācībām āra apstākļos, lai skolotājas rosinātu izglītojamo interesi par dabu, tās objektiem un parādībām, lai tiktu aktivizēta pētniecība un praktiska darbošanās āra vidē.

Trikātas pamatskolas pirmsskolas skolotāja Eva Melbārde

 

Āra aktivitātes pirmsskolā

Āra aktivitāšu priekšrocības. Aktivitātes dod iespēju praktiski darboties: pētīt, analizēt, secināt, mācīties, vērot dabu un tās parādības. Ilgtermiņā uzlaboja bērnu zināšanas un interese par dabas zinātnēm.

Āra aktivitāšu nozīme. Āra vidē bērni nav ierobežoti un darbošanās ārā veicina bērnu attīstību visās jomās. Tā ietver fizisko attīstību, sociālās prasmes, kultūras zināšanas emocionālo un intelektuālo attīstību.

Fiziskā attīstība. Svaigā gaisā bērni attīsta lielo muskulatūru, jo plašumā bērniem rodas dabiska vēlme skriet, lēkt un nodarbināt visu ķermeni. Āra vidē tiek attīstīta sīkā muskulatūra, lasot zīles, akmentiņus un citus sīkus dabas priekšmetus.

Sociālās prasmes un kultūra. Āra vide rosina bērnus kontaktēties un sadarboties ar citiem. Tiek veicinātas komunikācijas prasmes. Pastaigu laikā tiek  iepazīta apkārtējā sabiedrība un kultūra.

Emocionālā attīstība. Āra vidē bērnos attīstās dažādas pozitīvas īpašības : pašpārliecinātība, pašpaļāvība, brīvība, radošums un estētiskums.

Intelektuālā attīstība. Ārpus telpām tiek nostiprinātas teorētiskās zināšanas vai papildinātas jau esošās izmantojot dabā atrodamus un pieejamus priekšmetus un objektus. Svaigā gaisā rodas iespēja analizēt, sistematizēt, novērtēt, komunicēt, izmantot savas piemītošās maņas un sekmēt savu zinātkāri.

Avots: Paņem dabu aiz rokas: rokasgrāmata.

 No sirds uz sirdi

Sirsniņsvētki  pirmsskolas grupiņās ienesa daudz prieka un rosības. Skolotājas Astrīda izdomāja organizēt bērniem disenīti, uz kuru bērni ieradās tērpušies sarkanos un rozīgos apģērbos. Pasākums noritēja, sanākot kopā visu trīs grupiņu bērniem.  Kopā pavadītais, ar pozitīvām emocijām piepildītais laiks, vēl vairāk satuvināja mazākos un lielākos bērnus. Grupu skolotājas noorganizēja arī nelielu cienastiņu svētku priekam. Skolotājas Imanta un Arta bija dīdžeji un izvēlējās bērnu mīļākās rotaļas un mūziku. Vēl arvien bērniem patīk grupas “Bermudu divstūris” dziesmas.

Nākošās dienas rīts atnāca ar teātra skatīšanos skolas zālē. Bērni noskatījās leļļu teātra izrādi “Nezinītis un Zinīte”. Bērni ar interesi vēroja izrādi, viņi bija priecīgi un sajūsmināti.

Tīnas mamma Mārīte atsaucās aicinājumam piedalīties “Laimīgajā stundā” “Pūcēnu” grupā. Darbošanās veids – sirsniņcepumu gatavošana. Aizrautīgā un saimnieciskā mamma Mārīte rādīja, demonstrēja, deva padomus cepumu mīklas gatavošanā. Bērni izbaudīja ikvienu šī procesa momentu – mīcīja mīklu, rullēja to, spieda ar formiņām cepumus, apkaisīja tos ar rotājumiem. Visi iesaistījās katrā no gatavošanas etapiem. Sešgadīgie bērni kopā ar skolotāju Artu pierakstīja cepumu recepti uz lielas lapas. Tas tika darīts ar nolūku, lai būtu iespēja dalīties ar recepti. Cienasts tika gan draugiem blakus grupiņās, gan vecākiem. Kopā pavadītajā laikā, sadarbojoties, vērojot, kā produkti izmainās, ja tos jauc un, reāli veicot dažādas darbības, bērni ieguva jaunu pieredzi un prasmes. Liels paldies mammai Mārītei par atsaucību un pacietību! Lai mums katra nedēļas nogale smaržo pēc mīlestības cepumiem!

Pirmsskolas skolotājas   

  86501353 619004642226321 2829591872706445312 n

Grupu audzinātājas un audzinātāju palīdzes 2019./2020. mācību gadā

"Zaķēnu" (1,5-2gad.) grupa - Imanta Zaļkalne, Eva Melbārde, palīdze Irina Kondratjeva, Alla Ruzankina

"Lācēnu" (3-4gad.) grupa - Agita Pētersone, Eva Melbārde, Arta Ziemane, palīdze Daila Ielīte

"Pūcēnu" (5-6 gad.) grupa - Sarmīte Kanašniece, Arta Ziemane, palīdze Silva Mīļā

 


 

Grupu audzinātājas un audzinātāju palīdzes 2018./2019. mācību gadā

"Zaķēnu" (1-3gad.) grupa - Imanta Zaļkalne, Eva Melbārde, palīdze Tatjana Kondratjeva

"Lācēnu" (4-5gad.) grupa - Agita Pētersone, Eva Melbārde, Arta Ziemane, palīdze Irina Kondratjeva

"Pūcēnu" (6 gad.) grupa - Sarmīte Kanašniece, Arta Ziemane, palīdze Silva Mīļā