Audzināšanas darbs

Audzināšanas darba programma 2017. - 2020. gadam

Klases stundu ieteicamās tēmas

Klašu audzinātāji 2019./2020. mācību gadā

1. klase - Sandra Sprance

2. klase - Solvita Strautiņa

3. klase - Ligita Garsele

4. klase - Rita Puķīte

5. klase - Vija Mežīte

6. klase - Iveta Brence

7. klase - Inga Boškina

8. klase - Inguna Kondratjeva

9. klase - Guntars Purgalis


 

Klašu audzinātāji 2018./2019. mācību gadā

1. klase - Danute Mazure

2. klase - Ligita Garsele

3. klase - Rita Puķīte

4. klase - Solvita Strautiņa

5. klase, 6. klase - Lida Sīpola

7. klase - Inguna Kondratjeva

8. klase - Guntars Purgalis

9. klase - Maruta Ģingule

Pasakumi 2019