Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudījumu grafiks

2020./2021. mācību gadā

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamajiem

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti):

mutvārdu daļa – 2021. gada 29. janvārī, rakstu daļa – 18. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamajiem

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti):

mutvārdu daļa – no 2021. gada 15. februārī, rakstu daļa – 17. februārī;

matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;

dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

Valsts pārbaudes darbi, beidzot 9. klasi

latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti):

rakstu daļa – 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa – 19. maijā;

vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):

rakstu daļa – 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa – 25.  maijā;

matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 28. maijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2021. gada 1. jūnijā.

Iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu SATURS

Valsts pārbaudes darbu PROGRAMMAS 2020./2021. mācību gadam