Skolotāji

Inguna Kondratjeva* - skolas direktore, matemātikas skolotāja

Inga Boškina - direktores vietniece izglītības jomā, informātikas, datorikas skolotāja, 9. klases audzinātāja

Rihards Bergs - sociālo zinību skolotājs

Iveta Brence* - latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8. klases audzinātāja

Agrita Buračevska - dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Aigars Einbergs - datorikas skolotājs

Ligita Garsele-Aleksejeva - sākumskolas, teātra mākslas skolotājs, 2. klases audzinātāja 

Aiga Gartmane* - vizuālās mākslas skolotāja

Aira Kārkliņa - Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotāja

Mārtiņš Latvers - fizikas skolotājs

Vija Mežīte - angļu valodas skolotāja, 5. klases audzinātāja 

Rita Puķīte - matemātikas skolotāja, 6. klases audzinātāja

Guntars Purgalis - sporta, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs, 7. klases audzinātājs

Dace Sēne - mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Lida Sīpola - 4. klases audzinātāja 

Gita Skrastiņa - ģeogrāfijas skolotāja

Sandra Sprance - sākumskolas skolotāja, 3. klases audzinātāja

Solvita Strautiņa - sākumskolas, krievu valodas skolotāja, 1. klases audzinātāja

Leldes Subatele - mūzikas skolotāja

Sarmīte Kanašniece* - pirmsskolas mūzikas skolotāja

Eva Melbārde - pirmsskolas skolotāja

Agita Pētersone* - pirmsskolas skolotāja

Astrīda Suipe - pirmsskolas skolotāja 

Imanta Zaļkalne* - pirmsskolas skolotāja

Arta Ziemane* - pirmsskolas skolotāja

* skolas absolvente