Skolotāji

Inguna Kondratjeva* - skolas direktore, matemātikas skolotāja, 8. klases audzinātāja

Inga Boškina - direktores vietniece izglītības jomā, informātikas skolotāja, 7. klases audzinātāja

Rihards Bergs - sociālo zinību skolotājs

Iveta Brence* - latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6. klases audzinātāja

Guntis Dzirkalis - Latvijas vēstures un pasaules vēstures skolotājs

Sandra Gaile - mūzikas, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ligita Garsele - sākumskolas skolotāja, 3. klases audzinātāja 

Aiga Gartmane* - vizuālās mākslas skolotāja

Anda Mežinska - fizikas skolotāja

Vija Mežīte - angļu valodas skolotāja, 5. klases audzinātāja

Rita Puķīte - sākumskolas, matemātikas skolotāja, 4. klases audzinātāja

Guntars Purgalis - sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 9. klases audzinātājs

Dace Sēne - mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Sandra Sprance - sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja

Ruta Spuņģe - dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja

Solvita Strautiņa - sākumskolas, ģeogrāfijas, krievu valodas skolotāja, 2. klases audzinātāja

Sarmīte Kanašniece* - pirmsskolas skolotāja

Eva Melbārde - pirmsskolas skolotāja

Agita Pētersone* - pirmsskolas skolotāja

Imanta Zaļkalne* - pirmsskolas skolotāja

Arta Ziemane* - pirmsskolas skolotāja

* skolas absolvente