Skolotāji

Inguna Kondratjeva* - skolas direktore, matemātikas skolotāja

Inga Boškina - direktores vietniece izglītības jomā, datorikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Rihards Bergs - sociālo zinību skolotājs

Iveta Brence* - latviešu valodas un literatūras skolotāja, 3. un 9. klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja

Agrita Buračevska - dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Ieva Cekule - 5. klases audzinātāja

Aiga Gartmane* - vizuālās mākslas skolotāja

Aira Kārkliņa - Latvijas un pasaules vēstures, teātra mākslas, sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Mārtiņš Latvers - fizikas, inženierzinību skolotājs, interešu izglītības skolotājs

Līva Liepiņa - angļu valodas skolotāja

Guntars Purgalis - sporta un veselības, dizaina un tehnoloģiju 8. klases audzinātājs, interešu izglītības skolotājs

Dace Rika - matemātikas skolotāja, 7. klases audzinātāja

Dace Sēne - dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Gita Skrastiņa - ģeogrāfijas skolotāja

Sandra Sprance - sākumskolas skolotāja, 1. un 4. klases audzinātāja

Solvita Strautiņa - sākumskolas, krievu valodas skolotāja, 2. klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja

Leldes Subatele - mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Dace Lībiete Dubrovska* - interešu izglītības skolotāja

Liene Apsīte - pirmsskolas skolotāja

Grineta Inta Balodepirmsskolas skolotāja

Sarmīte Kanašniece* - pirmsskolas mūzikas skolotāja

Eva Melbārde - pirmsskolas skolotāja

Agita Pētersone* - pirmsskolas skolotāja

Annija Vilnīte - pirmsskolas sporta skolotāja 

Imanta Zaļkalne* - pirmsskolas skolotāja

Arta Ziemane-Fišmeistere* - pirmsskolas skolotāja

Agate Zobena - pirmsskolas skolotāja

* skolas absolvente