Skolotāji

PAMATSKOLA

Inga Boškina - datorikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, 7. klases audzinātāja

Rihards Bergs - sociālo zinību skolotājs

Iveta Brence* - latviešu valodas un literatūras skolotāja, 4. un 8. klases audzinātāja

Aiga Gartmane* - vizuālās mākslas skolotāja

Indra Grietena - mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Aira Kārkliņa - Latvijas un pasaules vēstures, teātra mākslas, sociālo zinību skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Helēna Kozlova - mūzikas skolotāja

Maira Kupriša - dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Mārtiņš Latvers - fizikas, inženierzinību skolotājs, interešu izglītības skolotājs

Līva Liepiņa - angļu valodas skolotāja

Guntars Purgalis - sporta un veselības, dizaina un tehnoloģiju skolotājs, 9. klases audzinātājs

Larisa Butkeviča - matemātikas skolotāja 

Dace Sēne - dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Gita Skrastiņa - ģeogrāfijas skolotāja

Sandra Sprance - sākumskolas skolotāja, 2. un 5. klases audzinātāja

Solvita Strautiņa - sākumskolas, matemātikas un krievu valodas skolotāja, 3. klases audzinātāja

Astrīda Suipe - 6. klases audzinātāja

Elīna Veira - matemātikas skolotāja

Arta Ziemane-Fišmeistere* - sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja

Dace Lībiete-Dubrovska* - interešu izglītības skolotāja

Evija Kokorite - interešu izglītības skolotāja

PIRMSSKOLA

Grineta Inta Balodepirmsskolas skolotāja

Liene Felzenberga - pirmsskolas skolotāja

Dace Fūrmane - pirmsskolas skolotāja

Maruta Kazinovska - pirmsskolas skolotāja

Samanta Keiša - pirmsskolas skolotāja

Madara Krauze - pirmsskolas sporta skolotāja

Vēsma Medne - pirmsskolas skolotāja

Eva Melbārde - pirmsskolas skolotāja

Agita Pētersone* - pirmsskolas skolotāja

Sintija Rozīte - pirmsskolas skolotāja 

Imanta Zaļkalne* - pirmsskolas skolotāja

Gunta Bērze - pirmsskolas mūzikas skolotāja

Helēna Kozlova - pirmsskolas mūzikas skolotāja

Sanija Vītola - pirmsskolas sporta skolotāja

* skolas absolvente