Skolēnu pašpārvalde

2022./2023. mācību gads

Pašpārvaldes prezidente: Samanta Sjarki

Vietniece: Sanija Briede 

Protokoliste: Jūlija Frankovska

5. klase - Elēna Abduramanova, Krista Rudzīte

6. klase - Daniela Pētersone, Raivis Upenieks, Linda Znotiņa

7. klase - Unda Bortkēviča, Anta Letīcija Eglite, Jūlija Frankovska, Alekss Zvejnieks

8. klase - Samanta Sjarki, Dārta Lūcija Švēde

9. klase - Sanija Briede

Skolēnu pašpārvaldi koordinē direktores vietniece Inga Boškina 

Skolēnu pašpārvaldes tikšanās laiks: trešdiena, plkst. 14:25. 

Pasakumu plans