Skolēnu pašpārvalde

2019./2020. mācību gads

Pašpārvaldes prezidents: Rovilds Deduškevičs

Vietnieks: Patrīcija Fūrmane

5. klase - Samanta Sjarki

6. klase - Sanija Briede, Diāna Pētersone

7. klase - Lauma Grāvelsiņa, Viktorija Paula Šulca 

8. klase -  Viktorija Skaldere, Rendija Ziemane

9. klase - Patrīcija fūrmane, Alīna Solotkaja, Rovilds Deduškevičs

Skolēnu pašpārvaldi koordinē direktores vietniece Inga Boškina


 

2018./2019. mācību gads

Pašpārvaldes prezidente: Patrīcija Fūrmane

Vietnieks: Rovilds Deduškevičs

5. klase - Diāna Pētersone

6. klase - Lauma Grāvelsiņa

7. klase - Viktorija Skaldere, Rendija Ziemane

8. klase - Patrīcija Fūrmane, Alīna Solotkaja, Rovilds Deduškevičs

Skolēnu pašpārvaldi koordinē direktores vietniece Laila Legzdiņa