Brīvlaiki

Papildu brīvdienas 1. klases izglītojamajiem no 2020.gada 3.februāra līdz 9. februārim.

 

Izraksts no MK Noteikumiem par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku (11.12.2018. MK noteikumi nr. 777)

Mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī.

Mācību gads beidzas

  *1.–8. klases izglītojamajiem 2020. gada 29. maijā;

  *9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads

    beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

 

Mācību gadu veido divi semestri:

  *pirmais semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim;

  *otrais semestris sākas 2020. gada 6. janvārī un ilgst līdz mācību gada beigām.

 

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

  *rudens brīvdienas – no 2019. gada 21. līdz 25. oktobrim;

  *ziemas brīvdienas – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

  *pavasara brīvdienas – no 2020. gada 16. līdz 20. martam;

  *vasaras brīvdienas 1.–8. klases izglītojamajiem – no 2020. gada 1. jūnija līdz

    2020. gada 31. augustam.