KA1 ERASMUS+

 

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Projekta informācija:

Projekta nosaukums: “Teachers in charge working together//Learning through innovative methods as using digital tools, games and intensive knowledge transfer/team-teaching” („Skolotāju sadarbība/inovatīvo metožu apguve – digitālie rīki, spēles un intensīva zināšanu nodošana/komandas veidošana”)

Projekta Nr.: 2020-1-LV01-KA101-077329

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam

Finansējums: 11898,00 EUR

Projektu finansē Eiropas Komisija

Projekta partneri: Akademie für politische Bildung und demokratie fördernde Maßnahmen (Austrija, Linca)

Projekta mērķis: mudināt pedagogus sadarboties, apgūt inovatīvas mācību metodes, digitālos rīkus un pielāgot savas darba metodes atbilstoši mācāmo skolēnu vajadzībām.

Sasniedzamais rezultāts: projektā iesaistīsies Trikātas pamatskolas seši pedagogi gan no pirmsskolas, gan pamatskolas. Rudenī skolotāji pilnveidos savas zināšanas angļu valodā, apmeklējot angļu valodas nodarbības. 2020. gada decembrī piedalīsies Erasmus+ projekta mobilitātē Austrijā, Lincā, iegūstot pieredzi gan komandas veidošanas darbā, gan digitālo rīku izmantošanā. Mobilitātes laikā plānots pilnveidot radošumu, apgūt problēmu risināšanas prasmes, nostiprināt un uzlabot svešvalodas prasmes, iepazīt grupu darba un inovatīvās metodes. Skolotāji gūs ieskatu Eiropas skolu praksē, labākās idejas mācību gada otrajā semestrī ieviesīs skolā.

 

TRIKĀTAS PAMATSKOLAS PEDAGOGI GŪST AUSTRIJAS PIEREDZI

Ar gandarījuma sajūtu, prieku, jauniegūtām zināšanām un pieredzi ir noslēgusies Trikātas pamatskolas pedagogu dalība projektā Nr. 2020-1-LV01-KA101-077329 “Teachers in charge working together //Learning through innovative methods as using digital tools, games and intensive knowledge transfer/team-teaching” ar mērķi pilnveidot pedagogu sadarbību, apgūstot inovatīvas mācību metodes, digitālos rīkus un pielāgojot savas darba metodes atbilstoši skolēnu interesēm un vajadzībām.

Projekta ietvaros seši pedagogi papildināja zināšanas angļu valodā, kuras vadīja angļu valodas skolotāja un piedalījās austrietes Petras Hauser vadītās 3 tiešsaistes nodarbībās. Tajās apguva digitālos rīkus Socrative, Quizlet, LearningApps, edpuzzle, Microsoft Sway. Projekta koordiatore Petra Hauser sniedza gan teorētiskās zināšanas, gan mācīja kā praktiski tās pielietot. Pedagogi veiksmīgi iegūtas zināšanas un iemaņas ir pielietojušas ikdienas mācību procesā. Tas padara mācību stundas mūsdienīgas un skolēniem saistošas. 

Projekta dalībnieces atzīst, ka digitālie rīki ļauj skolotājiem izmantot jau gatavus materiālus, tos pielāgot savām vajadzībām vai veidot dažādus jaunus mācību materiālus, kurus var izmantot, lai apgūtu mācību vielu, nostiprinātu jau esošās zināšanas vai iegūtu atgriezenisko saiti par skolēnu mācību sasniegumiem. Sandrai īpaši patika LearningApps, jo tajā uzdevumi viegli saprotami arī sākumskolas bērniem. Savā darbā ir izmantojusi gan citu veidotus materiālus, tos pielāgojot skolēnu vajadzībām, gan izveidojusi arī pati savus. Skolēniem patīk, ka mācību vielu var apgūt, izmantojot spēļu elementus.

Skolotājām patīk, ka Quizlet piedāvā iespēju, kā interesantos veidos apgūt vai nostiprināt mācību vielu. Interesants rīks ir Microsoft Sway, kas šobrīd pieejams arī latviešu valodā. Visu stundā nepieciešamo informāciju, prezentācijas, video, zināšanu pārbaudi, atgriezenisko saiti, var ievietot vienuviet.

Pirmsskolas skolotāja Arta datorprasmju apguvi ieviesa pirmskolas vecākajā grupā un izmantoja minētos digitālos rīkus testa veidošanā, pārbaudot bērnu zināšanas.

Lielisks izvērtās skolotāju ceļojums uz Austriju no 27. līdz 30. jūlijam. Projekta mobilitātes laikā Lincā apguvām sadarbības un komandas veidošanas prasmes. Tika sadalīti pienākumi, katrai savi uzdevumi: finanšu pārzināšana, maršruta plānošana, fotografēšana, komunikācija gan angļu, gan vācu valodā, iejusties gida lomā un moža gara uzturēšana. Bija iespēja iepazīt dažādu kultūras programmu: aplūkot 35 dažādu mākslinieku ekspozīcijas par tēmu “Kā paradīzē”, darboties milzīgā elektronikas centrā - Nākotnes muzejā “Ars Electronica Center”, kurā apvienota māksla, tehnoloģija un sociālā joma, piedalīties pilsētas svētkos ar dažādu valstu mākslinieku uzstāšanos: akrobāti un žonglieri, uguns šovs, dziedātāji u.c.

Esam pateicīgas Petrai Hauser par uzaicinājumu piedalīties kopīgā projektā Austrijā, par viņas atsaucību, pacietību, laipnību un viesmīlību. Esam gandarītas par iegūtajām zināšanām un pozitīvām emocijām darbojoties projektā. Atvadoties vienojāmies, ka sadarbosimies citos projektos.

Projekta koordinatore, angļu valodas skolotāja Vija Mežīte

 

Skolotāji mācās sadarbojoties ar projektu vadītāju no Austrijas

2021. gads Trikātas pamatskolas 6 skolotājiem iesācies īpaši aktīvi, jo esam iesaistījušies „Erasmus+” projektā, kuru īsteno tikai pedagogi. Ar projektu vadītāju Petru Hauser iepazinos SIA Valodu Mape 2019. gada augustā organizētajos svešvalodu skolotāju apmācības kursos Lincā, Austrijā. Sadarbojoties kursos, dalījāmies pieredzē, atklājām, ka mums ir daudz kopīga – abas mācam gan angļu, gan vācu valodu. 2020. gada sākumā Petra piedāvāja piedalīties kopprojektā “Teachers in charge working together//Learning through innovative methods as using digital tools, games and intensive knowledge transfer/team-teaching” Nr. 2020-1-LV01-KA101-077329. Tas nozīmē, ka projekta ietvaros pedagogi pilnveidos digitālās prasmes un mācību metodes, kuras varēs izmantot savā darbā.

Projekta ietvaros viena no projekta aktivitātēm bija angļu valodas apguve Trikātas pamatskolas projektā iesaistītajiem skolotājiem. Apmācības notika vienu reizi nedēļā. 2020. gada decembra sākumā bija plānots doties uz Lincas pilsētu Austrijā, lai tiktos un mācītos klātienē, kā arī iepazītu Lincai tuvākās pilsētas. Taču esošās situācijas dēļ, šobrīd varam mācīties tikai tiešsaistē, izmantojot platformu Microsoft Team.

5. janvārī un 12. februārī mācījāmies, apgūstot digitālos rīkus – Socrative, Quizlet, LearningApps, edpuzzle. Skolotāji piedāvātajās platformās veidoja uzdevumus matemātikā, informātikā, ģeogrāfijā, angļu valodā, kā arī sākumskolas un pirmsskolas skolēniem. Sastādītie uzdevumi noder skolēnu pašpārbaudei, kā ar atgriezeniskās saites iegūšanai gan skolotājiem, gan skolēniem. Projektā apgūtās zināšanas un prasmes palīdzēs pilnveidot skolotājiem ikdienas darbu ar skolēniem, kā arī dažādojot mācību metodes.

Ceram tikties arī klātienē ar mūsu vadītāju Petru Austrijā! Lai mums veicas!

Projekta koordinatore Vija Mežīte

"Erasmus+" projekts Trikātas pamatskolas skolotājiem Austrijā

6 Trikātas pamatskolas dažādu mācību priekšmetu pedagogi šī gada decembrī piedalīsies Erasmus+ projektā „Skolotāju sadarbība// inovatīvo metožu apguve – digitālie rīki, spēles un intensīva zināšanu nodošana / komandas veidošana” Austrijā, Lincā, iegūstot pieredzi gan komandas veidošanas darbā, gan digitālo rīku izmantošanā. Kursu laikā plānots pilnveidot radošumu, apgūt problēmu risināšanu, nostiprināt un pilnveidot svešvalodas prasmes, iepazīt grupu darba un inovatīvās metodes, jo skolotāju profesionālās kompetences ir saistītas ar skolēnu sasniegumiem izglītībā.

Skolotājiem jāapgūst Eiropas prakse, ko var pārnest Latvijas skolā. Projekta mērķis ir mudināt pedagogus pielāgot savas metodes atbilstoši mācāmo skolēnu vajadzībām. Pielāgošanās un mainīšanās mūsdienās ir ļoti svarīga prasme.

Pirms došanās uz Austriju skolotājiem tiks piedāvāti vispārīgās angļu valodas kursi.

Atlases kritēriji skolotājiem:

  • motivācija
  • vēlme uzlabot svešvalodas prasmes
  • inovāciju ieviešana skolā
  • digitālo prasmju apguve
  • dalīšanās ar iegūtajām zināšanām

Projekta koordinatore Vija Mežīte

Trikātas pamatskolas pedagogi gūst Eiropas pieredzi

 Trikātas pamatskola ir uzsākusi dalību starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā “Teachers in charge working together//Learning through innovative methods as using digital tools, games and intensive knowledge transfer/team-teaching”

Trikātas pamatskolas pedagogi ir priecīgi, ka mūsu skola ir apstiprināta dalībai starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā „Skolotāju sadarbība/inovatīvo metožu apguve – digitālie rīki, spēles un intensīva zināšanu nodošana/komandas veidošana”, Nr. 2020-1-LV01-KA101-077329.  Projekta realizācijas laiks no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam. Projekta mērķis ir mudināt pedagogus pielāgot savas darba metodes atbilstoši mācāmo skolēnu vajadzībām. Pielāgošanās un mainīšanās mūsdienās ir ļoti svarīgas prasmes.

Projektā iesaistīsies Trikātas pamatskolas seši pedagogi gan no pirmsskolas, gan pamatskolas. Rudenī skolotāji pilnveidos savas zināšanas angļu valodā, apmeklējot angļu valodas nodarbības. Šī gada decembrī piedalīsies Erasmus+ projekta mobilitātē Austrijā, Lincā, iegūstot pieredzi gan komandas veidošanas darbā, gan digitālo rīku izmantošanā. Mobilitātes laikā plānots pilnveidot radošumu, apgūt problēmu risināšanas prasmes, nostiprināt un uzlabot svešvalodas prasmes, iepazīt grupu darba un inovatīvās metodes. Iegūtās zināšanas un prasmes ir svarīgas skolotāju ikdienas darbā, lai dažādotu mācību procesu. Skolotāji gūs ieskatu Eiropas skolu praksē, labākās idejas mācību gada otrajā semestrī ieviesīs skolā.

Projekta koordinatore Vija Mežīte